Thursday, June 6, 2013

Undang-undang No. 1 Tahun 1950 Tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH

UU OK 

Nomor :

1 Tahun 1950

Tentang :

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH

Nama Peraturan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH

Download :

Undangundanggratis.blogspot.com UU No.1 Tahun 1950 

Alternatif Download UU No. 1 Tahun 1950 Tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH

No comments:

Post a Comment